>>> Към началната страница <<<


 

Термопомпа в режим "Отопление"

Независимо от настроената температура на буферния съд, в топлообменника за затопляне на бойлер се получава много по-висока температура. Това е така, защото се отнема температурата на прегретите фреонови пари.

 

 

Принципна схема на термопомпена система в режим отопление

  

Термопомпа в режим "Охлаждане"

Тук важното е, че топлината, която се отнема от охлажданите помещения и топлината, отделена от компресора, най-напред загряват бойлера и след това остатъка топлина се изхвърля в подпочвената вода. С две думи: В режим охлаждане топлата вода е безплатна. Нещо повече-колкото повече топла вода консумирате, толкова по-малко електроенергия консумира термопомпата.

 

 

Принципна схема на термопомпена система в режим охлаждане

  

Термопомпа в комбинация със слънчев колектор

В режим "Отопление" топлината, погълната от слънцето, загрява входящия буфер (положение 2 на трипътните ел. вентили). Термопомпата не консумира подпочвена вода, а само топлината на водата в буфера, чрез циркулационната помпа. Микропроцесорното управление следи температурата в буфера и тази на подпочвената вода. Когато температурата в буфера стане "<" или "=" на температурата на подпочвената вода, тогава се включва помпата за смяна на водата и се спира циркулационната помпа. Работата продължава с топлината на подпочвената вода, докато не се получи топлина от слънчевия колектор. (работа през нощта или липса на достатъчно слънце през деня)
В режим "Охлаждане" слънцето загрява бойлера (положение 1 на трипътните ел. вентили) заедно с термопомпата. Нещо повече: Ако се получи излишък на топлина от слънчевия колектор, управлението на термопомпата превключва трипътните ел. вентили и топлината се изхвърля с отработената вода във входящия буфер.

 

 

Принципна схема на термопомпена система в комбинирана със слънчев колектор

 
>>> Към началната страница <<<