>>> Към началната страница <<<Термопомпи "Вода-Вода"Може да разгледате и най-новата ни разработка: Инверторна термопомпа Вода-Вода, при която КОП-а (COP-а) е по-голям от 9 !

Инверторна термопомпа Вода-Вода     
  Външен вид на термопомпа Вода-Вода. Цената е само за термопомпата без допълнителните модули, които трябва да се монтират за правилната и работа:
 • Помпа доставяща подпочвената вода
 • Центробежен филтър за твърди частици
 • Филтър за твърди частици с пропускливост 150 микрона
 • Циркулационни помпи
 • Буферен съд
 • Модлул за проточен бойлер (ако е необходима гарантирана температура на БГВ)
 • Тръби и фитинги за свързването към съществуваща или изграждана изцяло отоплителна система
 • Монтаж и прецизна настройка на място при клиента
 • Транспорт до населеното място (ако е извън Монтана)
 • Командировъчни за двама монтажници (ако е извън Монтана)
 • Термопомпа Вода-Вода
   
       
    Лицевият панел на термопомпата е изработен така, че да е лесна, удобна и опростена работата с нея. Елементите му са:
    1)Включване на термопомпата;
    2)Главен предпазител;
    3)Ръчно включване на помпата за подпочвената вода (ако е необходимо, например за обезвъздушаване и профилактика);
    4)Индикация за изключила токова защита на компресора;
    5)Контролер за индикация и управление на работата. Чрез него се превключват режимите "отопление', "охлаждане" и "програмен стоп".
  Лицев панел
   
       
    В термопомпата е вградено програмируемо микропроцесорно управление. Предвидени са защити от липса на вода, високо или ниско налягане на фреона, висока или ниска температура, проблеми в захранващата мрежа и т.н..
    В реално време се следят: "[kW]"-отдадената от термопомпата мощност, "Вода"-температура на отработената подпочвена вода, "С-ма"-температура на водата в отоплително-охладителната инсталация (връщатата се от конвекторите или радиаторите!!!) и "БГВ"-температура на битовата гореща вода.
    Има вграден диференциален терморегулатор, който включва циркулационната помпа за затопляне на бойлера само ако температурата в топлообменника е по-висока от температурата в бойлера (например ако е загрят по някакъв друг начин: соларни панели, електроенергия, газ и т.н., термопомпата няма да го охлади)
    По всяко време може да се коригира температурата в отоплително-охладителната система с точност 1°С.
  Микропроцесорно управление
   
       
    Към термопомпата трябва да се добавят:
      1) буферен съд (с обем минимум 20л на kW)
      2) циркулационни помпи:
        - за буфера
        - за отоплително-охладителната система
        - за затопляне на бойлера.
      3) помпа доставяща подпочвената вода
      4) центробежен филтър за твърди частици
  Отоплителна система с термопомпа Вода-Вода
   
    Модул за загряване на бойлер.
  Термопомпата може да отдава изцяло топлината към бойлер и ако е с мощност по-голяма от 14 kW се постига проточен бойлер.
  Модул за загряване на бойлер
   
       
  Видео за термопомпена система "Вода-Вода"

  >>> Към началната страница <<<