>>> Към началната страница <<<Термопомпа е инжектиране на изпарен фреон - EVI


В машината се използва компресор, който има допълнителен смукателен вход за EVI. В него се инжектира изпарен фреон, който се изпарява в допълнителен топлообменник, монтиран преди ресивера. По този начин се намалява темературата на отработения втечнен фреон и голяма част от неусвоената топлина се връща към компресора. По този начин се повишава КОП (COP) на машината и могат да се постигат по-високи температури в кондензатора.

Видео за конструкцията на компресора:EVI

Принципна схема на термопомпата:

Термопомпа с инжектиране на изпарен фреон - EVI

>>> Към началната страница <<<