>>> Към началната страница <<<


Устройство и основен принцип

          Термопомпата е устройство, което не произвежда топлина, а само я премества от тела с по-ниска температура към тела с по-висока температура при влагане на определено количество енергия. Термодинамически термопомпите са идентични с хладилните машини,разликата е в това, че получената топлина се използва , докато при хладилните машини тя се изхвърля. Всяка термопомпа се състои от следните основни възли:     
    
 • 1.Компресор
 • 2.Кондензатор
 • 3.Регулиращ вентил
 • 4.Изпарител
 • 5.Съединителни медни тръби
 • 6.Хладилен агент(фреон), който пренася топлината при промяна на агрегатното си състояние.
 •     
            Компресорът , кондензаторът , регулиращият вентил и изпарителят са съединени с медни тръби ( херметично ) , в които циркулира фреон и малко количество компресорно масло. В процеса на работа на термопомпата се случва следното : на входа на компресора от изпарителя постъпва газообразен фреон с ниско налягане ( 3 - 5 атмосфери ) и температура ( 7-12 градуса Целзий ) . Компресорът засмуква фреона и го нагнетява до 15 - 25 атмосфери и температура 70 - 90 градуса Целзий , след което фреонът постъпва в кондензатора. Благодарение на интензивното обдухване фреонът отдава топлина и въздухът, който минава през кондензатора, се нагрява. На изхода на кондензатора фреонът вече е втечнен и е с температура 10 - 20 градуса Целзий повече от въздуха . От кондензатора топлият фреон постъпва в регулиращия вентил ( в климатиците той представлява капиляр - тънка медна тръба,навита на спирала ),където температурата и налягането се понижават и фреонът започва да се изпарява . След регулиращия вентил фреонът,постъпвайки в изпарителя,продължава да се изпарява до пълното преминаване в газообразно състояние и поглъща топлина.Газообразният фреон с ниска температура постъпва на входа на компресора и този цикъл се повтаря . Този принцип лежи в основата на работа на всеки климатик, термопомпа, хладилник и е известен като "обратен цикъл на Карно".       Принцип на действие в режим отопление.

  Четирипътният клапан е включен в режим отопление и термопомпата работи по следния начин:
  Подгретият и изпарен фреон от топлообменника (изпарител) постъпва в газообразно състояние с налягане 3-5 атмосфери в компресора.Налягането му се повишава до 20-25 атмосфери и температурата се покачва до 70-90 C° (температура на прегретите пари),след това преминава през топлообменника за битова гореща вода, като отдава част от температурата си и продължава към кондензатора.Там отдава температурата си на охладения въздух от помещениято, подгрява го и се втечнява.След това преминава през ТРВ-то и отива в топлообменника (изпарителя), където се изпарява и отнема от водата топлина.И отново същия път.
  Термопомпата в режим отопление
  Термопомпата в режим отопление

  Принцип на действие в режим охлаждане.

  Четирипътният клапан е включен в режим охлаждане и термопомпата работи по следния начин:
  Изпареният фреон в газообразно състояние с налягане 3-5 атмосфери, отнел температурата на обдухващия го въздух,постъпва в компресора.Налягането му се повишава до 20-25 атмосфери и температурата се покачва до 70-90 C° (температура на прегретите пари). Преминава през топлообменника за битова гореща вода, като отдава част от температурата си и продължава към топлообменника ( кондензатор).Там отдава температурата си на водата,като я загрява и се втечнява. След това преминава през ТРВ-то и отива в топлообменника (изпарителя), където се изпарява и отнема от въздуха топлина,като го охлажда. И отново същия път.
  Термопомпата в режим охлаждане
  Термопомпата в режим охлаждане  >>> Към началната страница <<<