>>> Към началната страница <<<


Предимства и недостатъци на термопомпи "ВодаВода"

    
Какви са предимствата при използването на термопомпа "ВодаВода":
    
    
 • 1) От екологична гледна точка - няма замърсяване и се използва възобновяем източник на енергия (топлината на земята или подпочвената вода)
 • 2) Не сте зависими от околната температура както при използването на климатик. Получавате винаги едно и също количество топлина или студ независимо дали външната температура е -25°C или +45°C. Подпочвената вода е с температура от 10 до 14 °C целогодишно.
 • 3) Много лесна и удобна експлоатация. Във всяко отделно помещение може да се поддържа зададена температура (чрез радиатори с термоглави или конвектори на които задавате каква температура да подържат). Може да се отоплява или охлажда само едно помещение единствено с мощността необходима за него, която ще се отнема от буфера. Термопомпата в този случай ще работи кратко време и дълго време ще почива.
 • 4) Много бързо затопляне или охлаждане на помещенията, ако са монтирани конвектори.
 • 5) Може да се използва за многофамилни сгради, като на всеки етаж се монтира "Топло-студомер", за да се разделят точно разходите за електроенергия изразходвана от термопомпената система.
 • 6) Винаги можете да коригирате температурата на затопляне или охлаждане на буфера, като по този начин може да регулирате COP-а на системата. Микропроцесорния термоконтролер се програмира с определен хистерезис за включване и изключване на термопомпата, като по този начин се увеличава престоя на термопомпата.
 • 7) Независимо дали се отоплявате или охлаждате, винаги ще разполагате с битова гореща вода (около 55-85 C°), ако имате монтиран бойлер със серпентина.
 • 8) Към термопомпата се монтира задължително буфер с минимален обем 10 литра на kW. Термопомпата затопля или охлажда този буфер, като по този начин работи в по-добри режими. Отоплително-охладителната система, черпи топлина или студ от този буфер. Ако изключите част от отоплителните уреди (радиаторите, чрез кранове или кранове с термоглави или конвекторите са достигнали зададената температура в помещенията), термопомпата ще работи много кратко време за да допълни топлинните загуби в тръбите и буфера и по-дълго ще е в режим изчакване.
 • 9) Термопомпената система има вграден "Авторестарт" и продължава автоматично работата си след инцидентно прекъсване на електрозахранването.
 • 10)  При вложена мощност 1 kW електроенергия ще получавате 4-5, че дори и 6 kW топлинна или охладителна мощност. Този коефициент зависи от температурата, която подържате в буфера на отоплително-охладителната система.
 •          
      
  Недостатъци на термопомпа Вода-Вода:
      
 • 1) Цялата отоплително-охладителна система се захранва от един агрегат и при евентуална повреда в него помещенията остават без климатизация.
 • 2) Ако имате вече изградена отоплителна система, трябва да увеличите нагревната площ на радиаторите за да получите по-висок "Коефициент на енергийна ефективност".
 • 3) Ако желаете да имате и охлаждане, трябва да замените радиаторите с конвектори.
 • 4) Трябва да се монтира буфер до термопомпата, който заема място.
 •       >>> Към началната страница <<<