към главното меню
Тестове на инверторна термопомпа DC Inverter
ТП система 14 kW за отопление, охлаждане и затопляне на бойлер
Принцип на работа на термопомпата
Scroll компресор
Scroll с инжектиране на изпарен фреон EVI
Режими отопление-охлаждане (4-пътен вентил)
към главното меню