>>> Към началната страница <<<Инверторни термопомпи "Вода-Вода" - DC INVERTER


Регулирането на оборотите на компресора и помпата за подпочвена вода прави много икономична термопомпата. Отдава се само толкова топлина, колкото е необходима на системата в момента. Един пример:
Представете си, че трябва да изминете 1 километър за 10 минути. Може да го направите по два начина:
1) Вървите бавно и разглеждате наоколо и изминавате разстоянието без да спирате.
2) Тичате 10 пъти по 100 метра с максимална скорост, като след всеки 100 метра си почивате около минута, така че сумарното Ви време да е 10 минути.
В кой случай ще се уморите повече? Абсолютно същият извод е валиден и за двата вида термопомпи.


В термопомпата се използва BLDC SCROLL компресор MUTSUBISHI ANB42 и специално конструирана и преработена попма за подпочвена вода-(BLDC). Големия КОП (COP) се постига, защото не се консумира постоянно електроенергия, за да се прави постоянно ротора магнит (както е във всички асинхронни електродвигатели), а е изработен от НЕОДИМОВИ магнити. Те са изработени и намагнетизирани веднъж и запазват магнитната си сила много дълго време. Според производителя силата намалява с 2-5% за 30 години.


Повече информация за ротора на помпата за вода:
Видео за описание на инверторната термопомпа.


Видео за описание на инверторна термопомпена система за ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И БОЙЛЕР.


>>> Към началната страница <<<