>>> Към началната страница <<<

Възобновяеми енергийни източници на земята

и защо не се стимулира тяхното използване.

Видеото е част от филма:
"Духът на времето: Допълнение" (Zeitgeist: Addendum),
който можете да намерите на:
http://www.thezeitgeistmovement.bg>>> Към началната страница <<<