Толкова радикално сме променили околната среда, че сега трябва да променим себе си, за да съществуваме в нея. Единствено трябва да осъзнаем, че всеки може да допринесе като започне с промените най-напред в своя дом.