>>> Към началната страница <<<


Калоричност на горивата

 Гориво (енергия) 
 Калоричност в kcal/kg 
 Калоричност в kWh 
Лигнити-Марица-запад
1673 kcal/kg
1.95 kWh
Брикети
2390 kcal/kg
2.77 kWh
Дърва
2796.3 kcal/kg
3.25 kWh
Бобовдолски
3700.7 kcal/kg
4.30 kWh
Донецки-марка"АШ"
5759.9 kcal/kg
6.70 kWh
Природен газ
8500 kcal/m3
9.89 kWh
Мазут
9520 kcal/kg
11.07 kWh
Пропан-бутан
11950 kcal/kg
13.90 kWh
Нафта
10516 kcal/kg
12.23 kWh
Ел. енергия
860 kcal/kWh
1.0 kWh
Дървесни пелети
4207 kcal/kg
4,88 kWh

Данните за калоричността са взети от http://toplofikacia.hit.bg, а за пелетите от http://www.technowood.bg/site/?q=bg/node/55
>>> Към началната страница <<<