>>> Към началната страница <<<

 

Изчисляване диаметърa на тръбите в отоплително-охладителна инсталация.

 

Мощност за инсталацията в "kW":
Необходим светъл отвор на тръбата,
без отчитане на хидравличнитезагуби,
при разлика между вход и изход " 5°C"
и зададена скорост на топлоносителя " 0.7 m/s":


Вътрешен диаметър Ø в mm>>> Към началната страница <<<