>>> Към началната страница <<<


     Изчисляване на топлинната мощност на конвектори КЛИМА 2000.

  Температура на топлоносителя °C:      
  Δ T°C между входяща и изходяща вода :       При температура °C на топлоносителя и вложен 1 kWh, нашите термопомпи осигуряват:
kWh топлина.
  Поддържана температура в помещението °C:      
            

максимална

средна

минимална

KFT-030

kW

kW

kW

KFT-045

kW

kW

kW

KFT-060

kW

kW

kW

KFT-080

kW

kW

kW

KFT-100

kW

kW

kW

Повече информация за конвекторите, можете да намерите на сайта на производителя:  http://silpbg.com
>>> Към началната страница <<<