>>> Към началната страница <<<


Изчисляване на необходимата площ за полагане на земна серпентина, дължината на тръбата и броя на отделните кръгове.Необходима топлинна мощност в"kW":

Изберете вида на почватаНеобходима площ в кв.метри.

Минимална обща дължина на тръбaта, с диаметър 32мм,
изграждаща серпентините в метри.

Минимален брой кръгове.Повече информация за изчисляване на мощността на земна серпентина.

>>> Към началната страница <<<