Налична възобновяема енергия на земята.

>>> Към началната страница <<<     Инженер Методи Петков & колеги - Монтана проектира, конструира и изработва както стандартни термопомпени системи, така и термопомпени системи според индивидуалните изисквания на клиентите.

     Разработката с най-широко приложение е на актуалните термопомпи за отопление, охлаждане и битова гореща вода чрез топлинна енергия от подпочвена вода, известни с името "Термопомпи Вода-Вода". В произвежданите от нас термопомпи са използвани всички достижения в тази област, както и собствени разработки, доказали своята ефективност в практиката. Основната ни цел е производството на висококачествен продукт, който задоволява максимално изискванията и нуждите на клиента на разумна цена. Без компромис с качеството на влаганите елементи, но и без излишно оскъпяване. Дългосрочното сътрудничество с клиенти, включително гаранционна и извънгаранционна подръжка и консултация, е от голяма важност и принадлежи към фирмената философия.
    Сред най-големите предимства на нашето изделиe сa няколкото различни режима на работа, които се определят както от сезона, така и от предпочитанията на клиента. Режимите са: "СТОП", "ОТОПЛЕНИЕ", "ОХЛАЖДАНЕ", "САМО БОЙЛЕР",       "БОЙЛЕР + ОТОПЛЕНИЕ", "БОЙЛЕР + ОХЛАЖДАНЕ", "СУПЕР ОТОПЛЕНИЕ".   Това голямо разнообразие на режимите позволява термопомпата да работи най-ефективно в зависимост от климатичните условия.

     В който и режим да работи термопомпата, на дисплея на контролера се изобразяват няколко основни параметъра:
    1.Отделяна моментна топлинна мощност/в режим "СТОП" показанието е нула, а при достигане на заданието и спиране на компресора показанието е на последната отчетена мощност преди спирането/.  
    2.Температура на отработената вода.  
    3.Температура на водата в отоплителната система.  
    4.Температура на водата в бойлера/битова гореща вода/.  
    5.Текущия режим на работа на термопомпата.  
    6.Подрежим на работа в момента.  
    7.Часа и деня от седмицата.  

     Във всеки момент има възможност да се изобразят разширено всички следени температури, за да се получи по-ясна представа за работата на термопомпата, но за клиента е достатъчно дори краткото изобразяване, описано по-горе.
     Едно от най-важните предимства на контролера е възможността да изписва вида грешка при аварийно спиране на термопомпата, като едновременно с това на дисплея се изписват статично и следените температури, което дава възможност на екипа за поддръжка по-лесно и бързо да определи и отстрани проблема. Различните грешки се получават при неспазване на определени условия, като в някои случаи работата на термопомпата се възстановява автоматично при отпадане на проблема, а в други се налага намесата на екип.

Видове грешки:
     1.Грешка "Проблем в компресора"  
     2.Грешка "Проблем 4-пътен вентил"  
     3.Грешка "Проблем помпа буфер"  
     4.Грешка "Проблем помпа вода"  
     5.Грешка "Много студена вода"  
     6.Предупреждение "Проблем в захранването"  
     7.Грешка "Високо налягане фреон"  
     8.Грешка "Ниско налягане фреон"  
     9.Грешка "Датчик буфер"  
    10.Грешка "Лоша позиция кранове"  
    11.Грешка "Грешно измерена температура"  
    12.Предупреждение "Дебита на подпочвената вода е недостатъчен"  

    Базовия контролер осигурява пълен контрол на всички параметри и безпроблемна работа на системата и едновременно с това има много опростен интерфейс към клиента. Същевременно, той е направен по начин, който позволява свободно и динамично добавяне на допълнителни модули към него, които могат да бъдат:
    Модул за дистанционен контрол - получаване на информация от системата и управлението й чрез мобилен телефон (SMS) или INTERNET.
    Модул за динамична промяна на температурата, зададена на термопомпата, в зависимост от температурата в отопляваните или охлаждани помещения, като се определя програмно оптималния вариант за най-малък разход на енергия.
    Модул за управление и контрол на водоизточника.
    Модул за съвместна работа със слънчеви колектори и тяхното управление.
    Допълнителни нестандартни устройства , в зависимост от конкретната реализация на системата и нуждите на клиента ( загряване на басейн, бойлер на лятна кухня и др.)

>>> Към началната страница <<<